Phần 7 – Yogyakarta: Sống chậm ở cố đô (đang viết)

Mình đang trong quá trình viết bài, đợi mình nhé! 😉

Một vài hình trong bài viết sắp tới của mình

Đường lên đền tháp borobudur
Chàng Couchsurfing dễ thương!