Phần 6 – Bromo: Núi lửa nhưng rất lạnh (đang viết)

Mình đang trong quá trình viết bài, đợi mình nhé! 😉

Một vài hình trong bài viết sắp tới của mình

Núi “lửa” Bromo, rất lạnh!
Những bậc thang cuối cùng lên miệng núi lửa đang gầm gừ
Say cheese! XD