Phần 6 – Bromo: Núi lửa nhưng rất lạnh (đang viết)

Mình đang trong quá trình viết bài, đợi mình nhé! 😉

Một vài hình trong bài viết sắp tới của mình

Núi “lửa” Bromo, rất lạnh!
Những bậc thang cuối cùng lên miệng núi lửa đang gầm gừ
Say cheese! XD

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑