Phần 5 – Ijen: Hồ acid và hành trình xuyên đêm (đang viết)

Mình đang trong quá trình viết bài, đợi mình nhé! 😉

Một vài hình trong bài viết sắp tới của mình

Bình minh ở hồ acid Ijen
3 giờ sáng ở Ijen