Clean Up VietNam – Ngày hội bảo vệ môi trường

Chuyến đi về thị trấn Năm Căn – Cà Mau lần này không phải du lịch hay tham quan gì cả, mà là đi làm tình nguyện đúng nghĩa! 🙂 Đôi nét về Clean Up VietNam 2015 Clean Up VietNam – ngày hội bảo vệ môi trường do Enactus RMIT tổ chức. Chương trình sẽ... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑